Lang erfaring med store og små byggeprosjekt.

Vi tror på at de beste løsningene oppnås i et samarbeid med arkitekt, byggherre og entreprenør. Vi vet at leveringssikkerhet, hastighet og fleksibilitet er nøkkelordene for et vellykket samarbeid.

Woman holding a small dog
Baby gripping mother's hand
Prosjekter

Peronlig service gjennom hele prosjektet.

Vi prosjekterer, koordinerer og leverer flere ulike produkter til store og små næringsbygg, offentlige bygg, industri og bolig. I hovedsak monterer vi i Rogaland og Agder, men vi sender over hele landet.

Glassrekkverk

Trappehus

Spiraltrapper

Spilerekkverk

Støyskjerm

Franske balkonger

Levegger

Porter

Baldakiner

Andre glassprodukter

store og mindre prosjekter

Velg oss til ditt neste byggeprosjekt

Leveringssikkerhet, hastighet og fleksibilitet er nøkkelordene for et vellykket samarbeid. Vi følger kunden opp gjennom hele prosjektet og vi er opptatt av langvarige, gode kundeforhold.