Lang erfaring med store og små byggeprosjekt.

Vi tror på at de beste løsningene oppnås i et samarbeid med arkitekt, byggherre og entreprenør. Vi vet at leveringssikkerhet, hastighet og fleksibilitet er nøkkelordene for et vellykket samarbeid.

Woman holding a small dog
Baby gripping mother's hand
Prosjekter

Peronlig service gjennom hele prosjektet.

Vi prosjekterer, koordinerer og leverer flere ulike produkter til store og små næringsbygg, offentlige bygg, industri og bolig. I hovedsak monterer vi i Rogaland og Agder, men vi sender over hele landet.

Glassrekkverk

Trappehus

Spiraltrapper

Spilerekkverk

Støyskjerm

Franske balkonger

Levegger

Porter

Baldakiner

Andre glassprodukter